Krājkonts

Ar šo noguldījumu Jūs varat papildināt vai izņemt līdzekļus jebkurā Jums ērtā laikā. Jūs patstāvīgi nosakāt noguldījuma termiņu. Jūs varat izņemt savu naudu no konta jebkurā brīdī bez procentu likmes samazinājuma

Noteikumi:

  • noguldījuma termiņš: beztermiņa;

  • minimālā noguldījuma summa: 50 EUR;

  • papildināšanas iespēja: jā;

  • maksimālā papildinājumu summa: bez ierobežojumiem;

  • procentu izmaksa: procenti tiek aprēķināti katru dienu un pēc tam tiek pievienoti noguldījuma pamatsummai.


    No 2020. gada 1. oktobra Banka nepiedāvā klientiem noslēgt  jaunus Noguldījuma līgumus “Krājkonts”.


    No 2021. gada 31. janvāra pēc Bankas iniciatīvas tiks izbeigta Noguldījuma līgumu “Krājkonts” darbība.

Kalkulators

Naudas izņemšana:

1.

Klients var izņemt no Krājkonta attiecīgajā valūtā līdzekļu summu līdz 1000 EUR / 1000 USD dienas laikā, nebrīdinot par banku pirms tam.

2.

Ja tiek izņemta summa virs 1000 EUR / 1000 USD Krājkonta attiecīgajā valūtā, klientam jābrīdina banka 2 bankas darba dienas iepriekš.

3.

Jūs varat izņemt savus līdzekļus no konta jebkurā brīdī bez līguma laušanas.