Trasta darījumi

Akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina īpašuma daļu kādā uzņēmumā un tiesības uz dividendi vai cita veida ienākumu. Akciju turētājs jeb akcionārs ir šā uzņēmuma līdzīpašnieks.
Publisko akciju sabiedrību akcijas tiek tirgotas biržā, un to cena mainās atkarībā no pieprasījuma un piedāvājuma, kā arī no uzņēmuma darbības rādītājiem un citiem faktoriem.

Priekšrocības

Gūt ienākumus no akciju cenu svārstībām
Akciju investori un tirgotāji var gūt labumu no uzņēmumu cenu izmaiņām biržā. Ieguldītāji var izmantot gan īsāka termiņa, gan arī ilgāka termiņa ieguldīšanas stratēģijas.

Saņemt dividendes no līdzdalības kādā uzņēmumā
Lielākā daļa uzņēmumu maksā saviem ieguldītājiem dividendes no gūtās peļņas. Uzņēmuma īpašnieki tādā veidā saņem ienākumus no sava ieguldītā kapitāla.

Veikt ilgtermiņa ieguldījumus akcijās
Ieguldītājs var veikt ilgtermiņa ieguldījumus, lai gūtu labumu no uzņēmumu izaugsmes laika gaitā.

Likviditāte
Akcijas var nopirkt un pārdot jebkurā brīdī, kad biržas ir atvērtas tirdzniecībai. Atsevišķās biržās ir iespējami minimāli darījumu apjomi.

Nodokļi

Nodoklis no gūtajiem ienākumiem (peļņas)
Par kapitāla pieaugumu jeb gūto peļņu no akciju atsavināšanas ir jāmaksā nodoklis. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme kapitāla pieaugumam ir 20%. Kapitāla pieauguma aprēķināšana, ienākuma deklarēšana un nodokļa nomaksa ir jāveic klientam. AS PrivatBank nesniedz konsultācijas par nodokļiem, kas piemērojami darījumu veikšanai ar akcijām.

Ienākuma nodoklis (dividendes)
Publisko akciju sabiedrību akcionāriem maksātās dividendes Latvijā tiek apliktas ar 20% lielu ienākumu nodokli. Pienākums ieturēt nodokli no akciju turētājam izmaksātajām dividendēm par publiskajā apgrozībā esošām akcijām un ieskaitīt to valsts budžetā ir vērtspapīru konta turētājam. Ārvalstu publisko akciju sabiedrību akcionāriem maksātās dividendes var tikt apliktas ar lielāku nodokli šo dividenžu izmaksas valstī.

Riski

Tirgus risks – akciju cenas var būtiski svārstīties, un tas var radīt gan peļņas iespējas, gan arī paaugstināt ieguldījumu riskus. Akciju ieguldītājam ir jābūt spējīgam uzņemties ar ieguldījumiem akcijās saistīto augsto cenu svārstību risku. Akciju cenas var ietekmēt dažādi faktori – piemēram, uzņēmuma sniegums, ekonomiskie faktori un investoru noskaņojums.

Likviditātes risks – pastāv risks, ka ieguldītājam var būt grūti iegādāties vai pārdot akcijas ātri, vēlamajā apjomā un par sev pieņemamu cenu. Lielu uzņēmumu akcijas parasti ir vieglāk iegādāties un pārdot, jo šo uzņēmumu akcijas tirgo un tajās veic investīcijas liels daudzums investoru. Likviditātes risks ir lielāks mazāku uzņēmumu akcijās.

Makroekonomiskie riski – akciju cenas var mainīties, ja mainās ekonomikas dati, procentu likmes un citi rādītāji, kas atspoguļo noteiktas valsts ekonomikas sniegumu. Uzņēmumu darbību ietekmē tas, kas notiek valsts vai pat pasaules ekonomikā kopumā.

Uzņēmuma darbības risks – ieguldījumi uzņēmumu akcijās ir pakļauti uzņēmuma snieguma riskam. Var rasties situācija, ka samazinās noteikta uzņēmuma peļņas rādītāji. Uzņēmumi var strādāt ar zaudējumiem un sliktākajā gadījumā pat bankrotēt – bankrota gadījumā akcionāri parasti zaudē lielāku daļu vai pat visu sava ieguldījuma vērtību.

Izmaksas

Darījumos ar šiem instrumentiem banka piemēro komisijas maksu par instrumenta pirkšanu, pārdošanu, uzglabāšanu saskaņā ar cenrādi. Ieņēmumiem tiek piemēroti nodokļi (sk. sadaļu Nodokļi). Lūdzam klientus pirms darījuma iepazīties ar visām saistītām izmaksām, lai novērtētu to ietekmi uz produkta ienesīgumu.