Trauksmes celšanas ziņojuma veidlapa

Lūdzu, sniedziet pēc iespējas pilnīgu situācijas aprakstu, lai mēs varētu to izmeklēt.

  • sample text

Trauksmescelšanas likumam nepiekritīgās ziņas ir:

  • Sample subject

    Sample text

Sazinies ar mums

Kāds kods redzams attēlā?