Maksājumi

PrivatBank piedāvā iespēju veikt dažādas steidzamības un dažādu komisijas veidu maksājumu gan EUR, gan citās valūtās. Klientiem tiek piedāvāta iespēja pārvaldīt savu kontu internetbankā visu diennakti un pārraudzīt visus darījumus kontā ar internetbankas palīdzību

Pieteikties

Maksājumu priekšrocības PrivatBank:

  • visi maksājumi, pakalpojumi un pakalpojumu pieteikumi ir pieejami ar internetbankas starpniecību. Nav jātērē laiks bankas apmeklējumam;

  • iespēja veikt dažādas steidzamības un dažādu komisijas veidu maksājumu gan EUR, gan citās valūtās;

  • ar pārskaitījumiem saistītu papildu pakalpojumu veikšana: rekvizītu precizēšana/labošana, pārskaitījuma meklēšana un atsaukšana;

  • starptautisko maksājumu veikšanai banka izmanto plašu korespondentbanku tīklu.

Maksājumu veidi:

1.

Pēc maksājuma valūtas:

eiro;
galvenajās pasaules valūtās;
NVS valstu valūtās.

2.

Pēc steidzamības:

parastie maksājumi – tiek izpildīti nākamajā bankas darba dienā;
steidzamie maksājumi – tiek izpildīti tajā pašā bankas darba dienā;
ekspress maksājumi – tiek izpildīti 2 stundu laikā.

3.

Pēc komisijas veida:

OUR – trešo banku papildu komisijas atlīdzību apmaksā nosūtītājs;
SHA/BEN – trešo banku komisijas atlīdzību apmaksā saņēmējs;
FULL OUR – visas trešo banku komisijas atlīdzības jau ir iekļautas bankas komisijas maksā un tās apmaksā nosūtītājs.