Uzturēšanas atļauja Latvijā

Dokuments, kas ārvalstu pilsonim dod pastāvīgas uzturēšanās tiesības Latvijas republikā 5 gadu garumā. Termiņam beidzoties uzturēšanās atļauju iespējams pagarināt.

Iespējas, kas paveras, saņemot uzturēšanās atļauju:

 • Brīva pārvietošanās un uzturēšanās Šengenas līguma valstīs (26 valstis).

 • Tiesības strādāt Eiropas savienības valstī.

 • Iespēja nodarboties ar savu biznesu un iegādāties nekustamo īpašumu.

 • Tiesības uzturēties, strādāt un dzīvot Eiropas savienībai arī Jūsu laulātajam draugam un nepilngadīgajiem bērniem.

 • Jums un Jūsu ģimenes locekļiem nav nepieciešams pastāvīgi dzīvot tajā valstī, kurā Jūs esat noformējuši uzturēšanās atļauju.

 • Saprotama saziņas valoda – krievvalodīga Eiropas valsts.

3 varianti uzturēšanās atļaujas Latvijā iegūšanai PrivatBank VIP klientu apkalpošanas departaments ar prieku Jums sniegs konsultatīvo un juridisko palīdzību.

1.

Noformējiet PrivatBank subordinēto noguldījumu.

Summa no 280 000 EUR uz 5 gadu termiņu ar procentu likmi 4,25% gadā (EUR). Procenti tiek izmaksāti reizi pusgadā.

2.

Iegādājieties vienu pabeigtu nekustamo īpašumu Latvijā.

Vērtība ne mazāk par 250 000 EUR Rīgā vai citās Latvijas pilsētās ar kadastra vērtību ne mazāk par 80 000 EUR.

3.

Uzsāciet biznesu Latvijā.

Ieguldiet uzņēmuma-Latvijas rezidenta pamatkapitālā summu, kas ir ne mazāka par 35 000 EUR, ik gadus nomaksājiet nodokļus, kas kopsummā ir ne mazāki par 40 000 EUR.

Jūsu rīcībā ir:

 • Individuālas konsultācijas.

 • Uzticamu nekustamo īpašumu uzņēmumu kontakti nekustamā īpašuma izvēlei un noformēšanai.

 • Tēriņu aprēķināšana un plānošana.

 • Palīdzība dokumentu un vīzu noformēšanā, kā arī maksājumu veikšanā.

 • Kontaktinformācija: VIP klientu apkalpošanas departaments;
  Тālr.: +37167852360; +37167852362; E-pasts: vip@privatbank.lv